Donate

Atelier| Obligații ce revin persoanelor în grija cărora au rămas copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate

La Școala Gimnazială din Valea Moldovei, jud. Suceava, a avut loc zilele trecute o întâlnire cu tema “Obligații ce revin persoanelor în grija cărora au rămas copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate”. Au fost invitați și reprezentanți ai instituțiilor locale, membri ai Grupului de Initiativa Locală constituit în luna mai, care au contribuit la informarea și consilierea părinților și a persoanelor în grija cărora au rămas copiii.

“Întâlnirea a fost pregătită și organizată de asistentul social și de facilitatorul comunitar, cu sprijinul consilierului școlar. Astfel de întâlniri vor avea loc în cursul săptămânii, în fiecare dintre școlile din proiect” – Irinel Ștefan, expert mobilizare comunitară în cadrul proiectului.

Întâlnirea a fost organizată în cadrul Activității 5 – Educație parentală și consiliere socială – din proiectul “Conectat la educație – abordare integrată pentru copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate”, cod MySmis 138823, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman.

Stay connected

Initial Founders

The World Bank

An international financial institution that provides loans and grants to the governments of low- and middle-income countries for the purpose of pursuing capital projects.
The World Bank

Open Society Foundations

Financially supports civil society groups around the world, with the stated aim of advancing justice, education, public health and independent media.
Open Society Foundations