Donate

„Azi învăț, mâine lucrez” | cod MySMIS 148454 | Comunicat de presă

Fundația Roma Education Fund Romania a început în iulie 2021 implementarea proiectului “Azi învăț, mâine muncesc” – cod MySMIS 148454, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman. Proiectul se va derula pe o perioadă de 30 de luni.

Scopul proiectului este de a crește calitatea forței de muncă și, în special, a celei reprezentate de tinerii care nu au un loc de muncă, nu beneficiază de educație sau de formare – inclusiv a celor aflați în risc de excluziune socială – și de tinerii din comunitățile marginalizate – tinerii NEETs – prin facilitarea accesului la programe de suport și tranziție către piața muncii, persoane care locuiesc în comunități aferente regiunilor Nord-Est și Centru.

Grupul țintă este format din 412 tineri NEETs, șomeri cu vârste între 16 – 29 ani, care beneficiază de măsuri de reîntoarcere în sistemul educațional prin programe de tip “A Doua Șansă” (ADS). Dintre aceștia, 125 vor fi tineri de etnie romă iar cel puțin 85 din totalul grupului țintă vor proveni din mediul rural.

În perioada octombrie 2021 – mai/iunie 2022, echipa fundației REF Romania a derulat programe de tip  „A Doua Șansă” (ADS) pentru învățământ primar și secundar inferior în Școala Gimnazială Dumbrăvioara, Școala Gimnazială Ernei, Liceul Tehnologic Vasile Nedea din Deda și la Școala Gimnazială Beica de Jos, toate din județul Mureș. Din mai 2022, alte trei școli au intrat în proiect, în prezent activitățile derulându-se în Liceul Tehnologic Vasile Netea din Deda și Școala Gimnazială Beica de Jos, din jud. Mureș, Școala Gimnazială nr.2 din Botoșani, Școala Gimnazială nr.2 din Zărnești și Școala Gimnazială Vistea de Jos din jud. Brașov.

Printre rezultatele parțiale ale proiectului în acest prim an de implementare (iulie 2021 – iunie 2022) enumerăm:

În toate cele patru școli în care s-au derulat programe ADS în această perioadă au fost înființate Centre de Informare, Consiliere și Sprijin (CICS) pentru facilitarea comunicării și pentru furnizarea de sprijin. Fiecare CICS a fost echipat cu tablete pentru beneficiari și consumabile.

După un an de la demararea proiectului Azi învăț, mâine muncesc avem beneficiari care au fost implicați în programe ADS care le-au oferit oportunitatea de a-și completa sau finaliza studiile. Mai mult, ei au beneficiat de un pachet de servicii de consiliere care le-a oferit mai multe perspective pe zona de angajabilitate și i-a pregătit pentru piața muncii și pentru provocările întâmpinate în identificarea unui loc de muncă potrivit” – Cristina Grigore, coordonator al programului de servicii de  consiliere.

Printre rezultatele finale ale proiectului menționăm:

***

Proiectul „Azi învăț, mâine muncesc” – cod MySMIS 148454 –este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Conținutul acestui material nu reprezintă, în mod obligatoriu, poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelalte program cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro. Valoarea totală a proiectului este 4.838.470,06 lei, iar valoarea cofinanțării UE este 4.112.699,54  lei.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să o contactați pe Ionela Cristea, Director de programe, 021. 2000. 600, ionela.cristea@romaeducationfund.ro.

Stay connected

Initial Founders

The World Bank

An international financial institution that provides loans and grants to the governments of low- and middle-income countries for the purpose of pursuing capital projects.
The World Bank

Open Society Foundations

Financially supports civil society groups around the world, with the stated aim of advancing justice, education, public health and independent media.
Open Society Foundations