Donate

“Conectat la educație” | cod MySmis 138823 | Comunicat de presă

Fundația Roma Education Fund Romania a început implementarea proiectului “Conectat la educație – abordare integrată pentru copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate”, cod MySmis 138823, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman. Acesta se va derula pe o perioadă de 32 de luni.

Scopul proiectului este de a oferi suport educațional individualizat și sprijin psiho-social în vederea stimulării participării la educație pentru 270 de copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate din comunități aferente regiunilor Nord-Est și Centru prin intervenții integrate de învățare formală, non-formală și informală la nivelul educației și dezvoltării.

Grupul țintă este format din 270 de preșcolari și elevi din învățământul primar și gimnazial, din care cca 30 vor fi preșcolari, 120 elevi de nivel primar iar 120 vor fi elevi de nivel gimnazial. Dintre aceștia 50% sunt copii de etnie romă iar minimum 20% din numărul total sunt din mediul rural. În același timp, 130 de părinți, tutori, persoane care au în grijă acești copii fac parte din grupul țintă a proiectului.

În perioada mai 2021 – mai/iunie 2022, echipa REF Romania a lucrat cu 158 de elevi de la Școala Gimnazială Valea Moldovei din jud. Suceava, Școala Gimnazială “Ovid Densusianu” din Făgăraș, jud. Brașov, Școala Gimnazială “Al.I. Cuza” din jud Iași, Școala Gimnazială Beica de Jus și Școala Gimnazială Deaj din jud. Mureș.

Printre rezultatele parțiale ale proiectului în acest prim an de implementare (mai 2021 – iunie 2022) enumerăm:

Prin activitățile propuse și rezultatele urmărite, proiectul va contribui la creșterea accesului la învățământ al copiilor și elevilor din medii cu probleme social-economice, afectați de o criză n dezvoltarea lor psiho-cognitivă dar și la creșterea capacității administrative a școlilor și, implicit, a instituțiilor incluse în proiect, care vor deveni astfel modele de bună practică în dezvoltarea și implementarea sistemului educțional incluziv integrat la nivel de unitate școlară.

Printre rezultatele previzionate din proiect menționăm:


Proiectul “CONECTAT la educație – abordare integrată pentru copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate” – cod MySmis 138823 – este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Conținutul acestui material nu reprezintă, în mod obligatoriu, poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelalte program cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro. Valoarea totală a proiectului este 4.692.557,43 lei, iar valoarea cofinanțării UE este 3.988.673,80 lei.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să o contactați pe Ionela Cristea, Director de programe, 021. 2000. 600, ionela.cristea@romaeducationfund.ro.

Stay connected

Initial Founders

The World Bank

An international financial institution that provides loans and grants to the governments of low- and middle-income countries for the purpose of pursuing capital projects.
The World Bank

Open Society Foundations

Financially supports civil society groups around the world, with the stated aim of advancing justice, education, public health and independent media.
Open Society Foundations