Donate

„Construiește-ți propriul viitor prin educație” | cod MySMIS 146032 |Comunicat de presă

Fundația Roma Education Fund Romania a început în iulie 2021 proiectul Construiește-ți propriul viitor prin educație – cod MySMIS 146032 – cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman. Acesta se va derula pe o perioadă de 30 de luni.

Scopul proiectului este de a crește calitatea forței de muncă și, în special, a celei reprezentate de tinerii care nu au un loc de muncă, nu beneficiază de educație sau de formare – inclusiv a celor aflați în risc de excluziune socială – și de tinerii din comunitățile marginalizate – tinerii NEETs – prin facilitarea accesului la programe de suport și tranziție către piața muncii, persoane care locuiesc în comunități aferente regiunilor Sud-Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest.

Grupul țintă este format din 412 tineri NEETs, șomeri cu vârste între 16 – 29 ani, care beneficiază de măsuri de reîntoarcere în sistemul educațional prin programe de tip “A Doua Șansă” (ADS). Dintre aceștia, 125 vor fi tineri de etnie romă iar cel puțin 85 din totalul grupului țintă vor proveni din mediul rural.

În perioada octombrie 2021 – mai/iunie 2022, echipa fundației REF Romania a derulat programe de tip  „A Doua Șansă” (ADS) pentru învățământ primar și secundar inferior în  Școala Gimnazială Gruia din jud. Mehedinți, în Școala Gimnazială Ciucurova din jud. Tulcea și în Școala Profesională “Hortensia Papadat Bengescu” Ivești, Școala Gimnazială Nr. 1 Drăgănești și Școala Gimnazială nr. 1 Barcea din jud. Galați. Din luna mai 2022, alte două școli au intrat în proiect: Școala  Gimnazială Izbiceni și Școala Gimnazială Scărișoara din jud. Olt.

Printre rezultatele parțiale ale proiectului în acest prim an de implementare (iulie 2021 – iunie 2022) enumerăm:

“Primul an de implementare nu a fost deloc ușor având în vedere grupul țintă al proiectului, adică tinerii NEETs din comunități defavorizate, și provocările cu care se confruntă aceștia. Motivația beneficiarilor de a intra în programele ADS este diferită de la comunitate la comunitate. Unii doresc să-și finalizeze studiile pentru a-și găsi un loc de muncă mai bun, alții vor să obțină permisul de conducere. În unele comunități, tinerii își doresc să poată accesa granturi în domeniul agricol pentru a-și dezvolta astfel propria afacere. Oricare ar fi visul beneficiarilor noștri, prin programul ADS sperăm să-l aducem cât mai aproape de realitate” – Monica Călin, expert tehnic în cadrul proiectului.

Începând cu luna mai 2022, proiectul se desfășoară în patru școli – Școala Gimnazială Ciucurova, jud. Tulcea, Școala Profesională “Hortensia Papadat Bengescu” Ivești, jud. Galați, Școala  Gimnazială Izbiceni și Școala Gimnazială Scărișoara din jud. Olt – urmând să fie identificate alte instituții școlare.

Printre rezultatele finale ale proiectului menționăm:

***

Proiectul Construiește-ți propriul viitor prin educație – cod MySMIS 146032 –  este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Conținutul acestui material nu reprezintă, în mod obligatoriu, poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelalte program cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro. Valoarea totală a proiectului este 4.801.835,55 lei, iar valoarea cofinanțării UE este 4.417.688,72 de lei.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să o contactați pe Ionela Cristea, director de programe REF Romania, la numărul 021. 2000. 600 sau pe adresa ionela.cristea@romaeducationfund.ro

Stay connected

Initial Founders

The World Bank

An international financial institution that provides loans and grants to the governments of low- and middle-income countries for the purpose of pursuing capital projects.
The World Bank

Open Society Foundations

Financially supports civil society groups around the world, with the stated aim of advancing justice, education, public health and independent media.
Open Society Foundations