Donate

Diseminarea rezultatelor proiectului “EDUCAȚIE EGALĂ – împreună pentru copii”

Pe 15 mai, în cadrul “EDUCAȚIE EGALĂ – împreună pentru copii”, a avut loc primul eveniment de diseminare a rezultatelor proiectului la sediul Școlii Gimnaziale “Teleki Domokos”, din Gornești, județul Mureș.

La eveniment au participat peste 40 de persoane: cadre didactice și membrii administrației publice locale. Discuțiile au fost facilitate de prof. Antal Levente-Mihaly, responsabil pentru dialog social și comunicare, Szász Magdolna, facilitator pentru dezvoltare comunitară iar din partea Fundației Roma Education Fund Romania au fost prezenți Claudiu Ivan, expert politici publice și Daniela Stoicescu, mentor educațional.

Subiectele agendei evenimentului au cuprins:

– Beneficiile cumulative ale parteneriatului școală – administrație publică- organizații non-guvernamentale – REF Romania, responsabil dialog civic si consultare, Antal Levente Mihaly;

– Implicarea partenerilor sociali din Gornești – responsabil dialog civic si consultare, Szasz Magdolna;

– Mentoratul educațional – perspective și rezultate concrete – mentor educațional, Daniela Stoicescu;

– Rezultatele rapoartelor trimestriale de monitorizare a politicilor publice; probleme și soluții identificate – Claudiu Ivan, expert politici publice;

– Rezultatele obținute prin cursul ”Capacitare în domeniul monitorizării riscului de părăsire timpurie a școlii – activități practice și instrumente inovative” – Claudiu Ivan, formator;

– Beneficiile proiectului din perspectiva  Școlii Gimnaziale Teleki Domokos – Bene Emőke, directoarea școlii;

S-au organizat sesiuni de prezentare și discuții în care cadrele didactice și membrii administrației publice au putut împărtăși experiențe, bune practici și lecții învățate pe parcursul proiectului. Participanții au avut oportunitatea de a discuta despre modalitățile prin care educația poate fi îmbunătățită și de a identifica noi idei și strategii pentru a sprijini copiii în parcursul lor educațional.

”Întâlnirea de diseminare a rezultatelor unei prime etape a proiectului a întrunit un interes deosebit din partea membrilor comunității corpului profesoral din școală și a altor stakeholderi, reprezentanți ai autorităților locale și societății civile locale. Există un interes major și determinare din partea reprezentanților autorităților locale și a celor implicați în gestionarea procesului educațional de a îmbunătății permanent calitatea serviciilor educaționale furnizate și de a găsi cele mai bune modalități de asigurare a unui climat școlar incluziv, de natură a preveni absenteismul și abandonul școlar. A existat consens asupra faptului că este necesară intervenția preventivă, cât mai timpurie, pentru prevenirea părăsirii participării școlare, mai ales în rândul elevilor marcați de vulnerabilități sociale și economice”. – Claudiu Ivan, expert politici publice

Activitățile sunt parte a proiectului “Educație Egală – Împreună pentru copii” (SIPOCA 898/MySMIS2014+ 150220), implementat de Fundația REF Romania, în calitate de solicitant, în parteneriat asociativ cu Primăria Gornești și Şcoala Gimnazială „Teleki Domokos”, jud. Mureș. Este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European

Stay connected

Initial Founders

The World Bank

An international financial institution that provides loans and grants to the governments of low- and middle-income countries for the purpose of pursuing capital projects.
The World Bank

Open Society Foundations

Financially supports civil society groups around the world, with the stated aim of advancing justice, education, public health and independent media.
Open Society Foundations