Donate

“Educație Egală – Împreună pentru copii” | Activitatea Grupului Consultativ în Educație

În luna februarie 2023, s-au desfășurat trei întâlniri de lucru ale Grupului Consultativ în Educație al comunei Gornești (GCE), jud. Mureș. Activitățile sunt parte a proiectului “Educație Egală – Împreună pentru copii” (SIPOCA 898/MySMIS2014+ 150220), implementat de Fundația REF Romania, în calitate de solicitant, în parteneriat asociativ cu Primăria Gornești și Şcoala Gimnazială “Teleki Domokos”, jud. Mureș. Este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.


Grupul de lucru are rol activ în procesul de identificare și evaluare a nevoilor locale și sprjină dezvoltarea și implementarea mecanismelor de consultare a autorităților și instituțiilor publice, precum și a cetățenilor, în elaborarea politicilor și strategiilor la nivel local. Mai mult, GCE urmărește identificarea unor soluții de pregătire educaţională în comunitatea școlară şi găsirea unor soluţii la nivel local pentru satisfacerea nevoilor respective. Grupul este format din reprezentanți ai autorităților publice locale, ONG-uri din regiune, reprezentanți ai școlii, cetățeni, alți actori sociali relevanți.

Temele abordate în cadrul discuțiilor au fost:

La discuțiile facilitate de prof. Antal Levente-Mihaly, responsabil pentru dialog social și comunicare, și de Szász Magdolna, facilitator pentru dezvoltare comunitară, au participat cadre didactice din Școala Gimnazială “Teleki Domokos” Gornești, reprezentanți ai cultului romano-catolic, reformat și baptist, ONG-uri, consilieri din aparatul Primăriei Gornești, părinți, precum și membri marcanți ai comunității rome. În cadrul discuțiilor au participat activ membrii grupului țintă, Orban Henrieta, asistent social în cadrul Primariei Gornesti, Rusz Sandor activist în cadrul bisericii baptiste din Gornesti, dl. Haboczki Barna consilier local în UAT Gornești, Kolcsar Lorand președinte al Asociației Koszikla din Periș, Antal Ibolya Eva învățătoare și lider sindical, Berekmeri Ildiko educatoare, Veress Julia responsabil al grupului de acțiune anti-bullying, reprezentanți ai comunității rome adventiste Gabor Matias și Barcsa Peter. Au mai participat din partea Fundației Roma Education Fund Claudiu Ivan și Lavinia Ciută.

Stay connected

Initial Founders

The World Bank

An international financial institution that provides loans and grants to the governments of low- and middle-income countries for the purpose of pursuing capital projects.
The World Bank

Open Society Foundations

Financially supports civil society groups around the world, with the stated aim of advancing justice, education, public health and independent media.
Open Society Foundations