Donate

“Educație egală – împreună pentru copii” | Rezultatele proiectului

Comunicat de presă

Proiectul “Educație egală – împreună pentru copii”, (SIPOCA 898/MySMIS2014+ 150220), implementat de Fundația REF Romania, în calitate de solicitant, în parteneriat asociativ cu Primăria Gornești și Şcoala Gimnazială „Teleki Domokos”, jud. Mureș, se va încheia pe 26 iulie 2023.

Pe 3 iulie 2023, echipa de proiect a organizat conferința finală la care au participat 30 de persoane. În cadrul întâlnirii au fost prezentate rezultatele proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Fundația noastră a colaborat cu Şcoala „Teleki Domokos” în mai multe proiecte din fonduri structurale. Acum, pentru prima dată, am lucrat specific și concret pe nevoile comunității educaționale Gornești. În decursul celor 12 luni de implementare, am descoperit că relația dintre școală și comunitate este activă și benefică atât pentru cadre didactice, elevi, părinți, cât și pentru actorii sociali relevanți din comunitate. Aceast liant social poate genera soluții viabile pentru sistemul educațional local și național – Lavinia Ciută, coordonator PDL.

Rezultate asumate prin proiect au fost îndeplinite cu succes. Astfel, în perioada iulie 2022 – iulie 2023:

  1. “Capacitare în domeniul monitorizării riscului de părăsire timpurie a școlii – activități practice și instrumente inovative”, curs susținut de sociologul fundației noastre, dr. Claudiu Ivan.

2. Formare în domeniul managementului intervenției și a gestionării PTS-ului, formator Adina Enache.

3. Curs de inițiere în Interculturalitate în mediul scolar, formator Luiza Medeleanu, expert interculturalite în cadrul fundației.

Măsura 1. Dezvoltarea rețelei de creșe și promovarea educației în acestea (ele trebuie să devină nu doar puncte de îngrijire a copilului, dar mai ales de educare).

Măsura 2. Realizarea unui program ”Fiecare copil 3 ani în grădiniță de calitate”, cu focalizare asupra comunităților marcate de sărăcie, în care trăiesc cetățeni români de etnie roma în dificultăți socio-economice etc.

Măsura 3. Asigurarea de masă caldă gratuită în toate grădinițele din mediul rural sau care deservesc comunități vulnerabile unde programul educativ este de 4 ore și există copii preșcolari care provin din familii marcate de sărăcie, în care trăiesc cetățeni români de etnie roma în dificultăți socio-economice etc.

Măsura 4. Realizarea de centre comunitare de suport social și educațional pentru comunități vulnerabile.

Măsura 5. Programul educației remediale (pregătire teme și recuperare decalaje) se va derula pentru toți elevii de nivel primar și gimnazial care înregistrează decalaje de învățare, însoțit de furnizarea unei mese gratuite – cu focalizare în școlile care deservesc comunități vulnerabile (sărăcie, ponderi semnifcative de cetățeni români de etnie roma, marginalizate etc.).

Măsura 6. Un consilier și mediator școlar în fiecare școală, cu prioritate în școlile din mediul rural sau unde ponderea elevilor care manifestă neparticipare școlară, absenteism școlar, abandon școlar sau decalaje de învățare este semnificativă.

Măsura 7. Creșterea calității corpului profesoral preuniversitar și a atractivității carierei didactice la nivel preuniversitar prin îmbunătățirea condițiilor de realizare a activităților didactice în școli, stimulente financiare suplimentare, oportunități periodice de formare, stabilire indicatori de progres școlar etc.

Măsura 8. Inițierea unor colaborări sistematice cu licee de profil pedagogic care să faciliteze derularea practicii de specialitate a viitoarelor cadre didactice în unități școlare în care există provocări specifice legate de nivelul de incluziune și echitate educațională. 

Măsura 9. Derularea unor intervenții pilot care să se bazeze pe alerte timpurii asupra riscului de abandon școlar în școli vulnerabile, precum: a) absenteismul școlar recurent nemotivat; elevul nu își face temele periodic sau niciodată; b) elevul manifestă angoasă/sfială excesivă și dă dovadă de o redusă integrare în colectiv, interacționează rar sau cu nimeni din clasă; c) elevul care se simte rușinat în spațiul școlar; d) elevul căruia îi este frică în spațiul școlar; f) elevul care nu are deprinderi minimale la startul școlii adecvate vârstei lui (precum faptul că nu deosebește culorile în clasa pregătitoare/clasa I); g) prezența la școală fără rechizite școlare necesare (caiet, ghiozdan).

 În urma sesiunilor de lucru GCE, programate în săptămâna 10-14 iulie 2023, vor fi propuse cu titlu final doar trei propuneri. Acestea vor fi integrate în cadrul Politicii Publice în Educație asumată prin proiect. Propunerile finale vor fi stabilite de membrii Grupului Consultativ în Educație și se vor transpune într –un document oficial de politică publică.

Proiectul acesta a adus laolaltă școala, administrația publică locală și fundația REF Romania, într-un remarcabil și frumos parteneriat public în educație. Îmbucurător și inedit este faptul că, cei peste o sută de participanți în grupurile de lucru din cadrul proiectului, provin dintr-o paletă largă, practic tot spectrul social-economic al comunei Gornești, de la primar, viceprimar, consilieri, angajați ai primăriei, preoți, reprezentanți ai ong-urilor din comuna Gornești, cadre didactice, angajați ai școlii, părinți, lideri de opinie ai comunității, antreprenori. Avem certitudinea că odată implementate măsurile propuse, se vor reduce vizibil inechitățile sociale, iar participarea școlară și nivelul acumulărilor educaționale va crește semnificativ. Mulțumim REF România, parteneriatul nostru de succes continuă să rodească iar și iar. – Antal Levente, responsabil dialog social și consultare.

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European

Stay connected

Initial Founders

The World Bank

An international financial institution that provides loans and grants to the governments of low- and middle-income countries for the purpose of pursuing capital projects.
The World Bank

Open Society Foundations

Financially supports civil society groups around the world, with the stated aim of advancing justice, education, public health and independent media.
Open Society Foundations