Donate

Educație egală – Împreună pentru copii | Întâlniri de lucru

În lunile martie și aprilie 2023, s-au desfășurat mai multe întâlniri de lucru ale Grupului Consultativ în Educație al comunei Gornești (GCE), jud. Mureș. Activitățile sunt parte a proiectului “Educație Egală – Împreună pentru copii” (SIPOCA 898/MySMIS2014+ 150220), implementat de Fundația REF Romania, în calitate de solicitant, în parteneriat asociativ cu Primăria Gornești și Şcoala Gimnazială „Teleki Domokos”, jud. Mureș. Este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Grupul de lucru are rol activ în procesul de identificare și evaluare a nevoilor locale și sprjină dezvoltarea și implementarea mecanismelor de consultare a autorităților și instituțiilor publice, precum și a cetățenilor, în elaborarea politicilor și strategiilor la nivel local. Mai mult, GCE urmărește identificarea unor soluții de pregătire educaţională în comunitatea școlară şi găsirea unor soluţii la nivel local pentru satisfacerea nevoilor respective. Grupul este format din reprezentanți ai autorităților publice locale, ONG-uri din regiune, reprezentanți ai școlii, cetățeni, alți actori sociali relevanți.

Pe 28 aprilie a avut loc evaluarea cursului de Capacitare în Domeniul Monitorizării Riscului de Părăsire Timpurie a Școlii – Activități Practice și Instrumente Inovative, avându-l ca formator pe Claudiu Ivan, sociolog în cadrul fundației noastre. La cursul care a avut 70 de ore au participat peste 26 de persoane din Gornești, Beica de Jos, Deaj și Ernei, toți fiind membri ai organizațiilor non-guvernamentale. Temele abordate în cadrul cursului au ca obiectiv elaborarea de sisteme de identificare și monitorizare pentru a sprijini copiii care sunt expuși riscului de abandon școlar.

În aceeași zi, la Școala Gimnazială Teleki Domokos din Gornești a avut loc o nouă sesiune de mentorat educațional coordonată de către Daniela Stoicescu. În cadrul întâlnirii au fost prezente peste 15 cadre didactice care au primit consiliere și îndrumare în mentoratul didactic, peer-to-peer intervention.

”Întâlnirea de vineri, cu colegii profesori de la Școala Gimnazială Teleki Domokos a fost un excelent prilej de învățare. Am întâlnit oameni responsabili, cărora le pasă de fiecare copil. Am comunicat deschis despre dificultățile pe care le întâmpină în lupta cu abandonul școlar și am identificat posibile soluții și resurse utile. Recunoștință pentru efortul lor de zi cu zi pentru a nu lăsa în urmă pe nimeni!” – Daniela Stoicescu, expert educațional REF.

Temele abordate în cadrul întâlnirilor care au avut loc în perioada martie-aprilie 2023 au fost:

La discuțiile facilitate de prof. Antal Levente-Mihaly, responsabil pentru dialog social și comunicare, și de Szász Magdolna, facilitator pentru dezvoltare comunitară au fost prezenți invitați, membri ai grupului țintă, printre ei cadre didactice profesori, învățători și educatori, dar și voluntari din cadrul unor ONG-uri.

Rolul societății civile în elaborarea politicilor educaționale relevante, pentru reducerea părăsirii timpurie a școlii, este extrem de important, la fel și promovarea bunelor practici. Actorii relevanți în intervențiile de control și reducere a fenomenului de părăsire timpurie a școlii trebuie să aibă roluri și raporturi cu contextul instituțional. Rolul beneficiarilor educației în manifestarea și controlul fenomenului de părăsire timpurie a școlii (familie, elevi, comunitate) este major. Norme sociale și valori în raport cu fenomenul părăsirii timpurii a școlii trebuie formulate și aplicate de îndată – prof. Antal Levente-Mihaly.

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European

Stay connected

Initial Founders

The World Bank

An international financial institution that provides loans and grants to the governments of low- and middle-income countries for the purpose of pursuing capital projects.
The World Bank

Open Society Foundations

Financially supports civil society groups around the world, with the stated aim of advancing justice, education, public health and independent media.
Open Society Foundations