Donate

Rechizite, jocuri și multă voie bună pentru elevii din proiectul “Conectat la educație”

În 2021, echipa REF Romania a început un nou proiect “Conectat la educație – abordare integrată pentru copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate”, cod MySmis 138823, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman. 

Scopul proiectului este de a oferi suport educațional individualizat și sprijin psiho-social în vederea stimulării participării la educație pentru 270 de copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate din patru județe aferente regiunilor Nord-Est și Centru prin intervenții integrate de învățare formală, non-formală și informală la nivelul educației și dezvoltării.

În prezent, intervențiile educaționale au loc în:

Încă de la începutul anului, echipa de proiect a trimis elevilor ghizdane complet echipate. De asemenea, Centrele de Informare, Consiliere și Sprijin pentru copii și părinți (CICS) din cadrul proiectului au fost dotate cu o gamă largă de jocuri și materiale educaționale: jocuri de sortare și de identificare forme și mărimi (corpuri geometrice), jocuri pentru dezvoltare abilități cognitive (jocuri matematice, harta tip puzzle, telescop, microscop, etc) pentru dezvoltarea creativității și limbajului, jocuri de îndemânare și dexteritate, jocuri de stimulare a gândirii, atenției și inteligenței, etc.

“Cei 150 de copii beneficiază de jocuri și alte materiale educaționale care îi vor ajuta să construiască relații, să fie creativi, să-si dezvolte limbajul, să-și dezvolate abilitățile matematice și de alfabetizare. Jocurile vor fi utilizate în cadrul sesiunilor de consiliere dar și a sesiunilor de sprijin educațional din cadrul proiectului. Conceptul de învățare prin joacă este promovat si utilizat de către REF Romania în cadrul proiectelor și școlilor cu care colaboram, fiind o metodă eficientă de învățare și dezvoltare armonioasă a copiilor” – Monica Călin, expert în cadrul proiectului.

Grupul țintă este format din 270 de preșcolari și elevi din învățământul primar și gimnazial, din care cca 30 vor fi preșcolari, 120 elevi de nivel primar iar 120 vor fi elevi de nivel gimnazial. Dintre aceștia 50% sunt copii de etnie romă iar minimum 20% din numărul total sunt din mediul rural. În același timp, 130 de părinți, tutori, persoane care au în grijă acești copii fac parte din grupul țintă a proiectului.

            Prin activitățile propuse și rezultatele urmărite, proiectul va contribui la creșterea accesului la învățământ al copiilor și elevilor din medii cu probleme social-economice, afectați de o criză n dezvoltarea lor psiho-cognitivă dar și la creșterea capacității administrative a școlilor și, implicit, a instituțiilor incluse în proiect, care vor deveni astfel modele de bună practică în dezvoltarea și implementarea sistemului educțional incluziv integrat la nivel de unitate școlară.

Printre rezultatele previzionate menționăm:

Fotografiile sunt realizate în timpul sesiunilor de joacă din CICS de la Școala Gimnazială Podu Iloaiei, jud. Iași.

Stay connected

Initial Founders

The World Bank

An international financial institution that provides loans and grants to the governments of low- and middle-income countries for the purpose of pursuing capital projects.
The World Bank

Open Society Foundations

Financially supports civil society groups around the world, with the stated aim of advancing justice, education, public health and independent media.
Open Society Foundations