Donate

REF Romania implementează proiectul “Educație Egală – Împreună pentru copii” (ID-150220)

Comunicat de presă

Proiectul “Educație Egală – Împreună pentru copii” (SIPOCA 898/MySMIS2014+ 150220) este implementat de Fundația Roma Education Fund Romania, în calitate de solicitant, în parteneriat asociativ cu Primăria Gornești și Școala Gimnazială Teleki Domokos din Gornești, jud. Mureș. Este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Valoarea totală a proiectului este de 400.341,67 de lei iar valoarea cofinanțării este de 392.334, 83 de lei. Proiectul, început pe pe 27 iulie 2022, se va deșfășura pe o perioadă de 12 luni, până pe 26 iulie 2023.

Obiectiv principal urmărește dezvoltarea capacității organizațiilor neguvernamentale din domeniul educației de a colabora cu instituțiile administrației publice din România în formarea politicilor publice referitoare la reducerea inegalităților școlare și accesul la o educație egală pentru grupuri vulnerabile.

Vor fi implicate 100 de persoane, dintre care grupul țintă este format din minumum 30 de experți din cadrul organizațiilor nonguvernamentale, la care se adaugă persoane din rândul autorităților și instituțiilor publice, pentru care se va ține cont să existe o distribuție echitabilă și echilibrată, din fiecare categorie, niveluri de implicare, gen, apartenență etnică. Se vor mai adăuga, după caz, alte persoane din următoarele categorii de grup țintă eligibil:

Pentru atingerea obiectivelor specifice ale proiectului, recrutarea și implicarea grupului țintă se va realiza gradual și la niveluri diferite, în funcție de activitățile în care vor fi implicați participanții.

Proiectul are trei obiective specifice:

O.S.1: Implementarea unui program de identificare, monitorizare, analiză și propuneri de îmbunătațire a  politicilor publice din România din perspectiva reducerii inegalității școlare.

O.S.2: Dezvoltarea competențelor cheie pentru 30 membri ONG din domeniul educației de la nivel local, regional și national, de a elabora propuneri de îmbunătățire a politicilor publice în domeniul egalității de șanse în educație pentru grupuri vulnerabile.

O.S.3: Organizarea și consolidarea cadrului partenerial pentru dezvoltare locală in domeniul egalității de șanse în educație la nivelul institutiilor publice de la nivel local, regional și central

Printre rezultatele finale ale proiectului menționăm:

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să o contactați pe Andreea Nedelcu, manager de proiect, la numărul de telefon 021. 2000.600 sau pe adresa de mail  andreea.nedelcu@romaeducationfund.ro.

Stay connected

Initial Founders

The World Bank

An international financial institution that provides loans and grants to the governments of low- and middle-income countries for the purpose of pursuing capital projects.
The World Bank

Open Society Foundations

Financially supports civil society groups around the world, with the stated aim of advancing justice, education, public health and independent media.
Open Society Foundations