Donate

Servicii de consultanță pentru elaborarea unei metodologii și a unui instrument de evaluare în scopul evaluării costurilor socio-economice ale excluderii educaționale a romilor în România și Slovacia

Termen prelungit de depunere: 10 iulie 2023

Termen de depunere: 30 iunie 2023

Scopul general al serviciilor de consultanță este acela de a evalua costul excluziunii educaționale a romilor din România și Slovacia pentru următorii 5-10-20 de ani.

În mod specific, de la Consultant se așteaptă următoarele :

  1. Să efectueze o trecere în revistă a literaturii de specialitate relevante pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra metodologiilor utilizate pentru evaluarea costurilor implicate de excludere, luând în considerare avantajele și dezavantajele generate în contextul populației de etnie romă. Un accent prioritar va fi pus pe literatura de specialitate care a analizat și evaluat costurile excluziunii educaționale, atât în ansamblu, cât și în mod specific, pentru persoanele de etnie romă. Excluziunea educațională se referă la situația în care o persoană nu reușește să atingă un anumit nivel de educație, deși deține potențialul pentru a realiza acest lucru. Nivelul de studii definit de lege ca fiind obligatoriu este considerat ca fiind posibil de atins de către orice persoană, cu unele excepții generate de dizabilități sau afecțiuni grave.
  2. Elaborarea unei metodologii de analiză și evaluare continuă a costurilor excluziunii educaționale în cazul romilor, folosind datele existente din statisticile oficiale colectate și centralizate de instituțiile publice desemnate în acest scop (EUROSTAT, Institutele Naționale de Statistică etc.).
  3. Evaluarea și calcularea, folosind metodologia astfel elaborată, a costurilor excluziunii educaționale a romilor din România și Slovacia (separat pentru fiecare țară) pentru următorii 10-20 de ani.

Un consultant sau mai mulți consultanți va/vor fi selectat/i pentru această sarcină, dar vom lua în considerare doar o singură ofertă globală per candidat.

Vă rugăm ca, înainte de a candida, să parcurgeți acest DOCUMENT 

Rezultate așteptate

De la consultantul/ii selectat/i se așteaptă să furnizeze un număr de livrabile în conformitate cu domeniul de activitate, conform celor specificate mai jos.

Înainte de a demara realizarea sarcinii, consultantul/ii va/vor prezenta un Plan de acțiune care prezintă abordarea și metodologia detaliată a acestei sarcini și care va fi discutat și agreat cu reprezentanții REF.

În mod specific, consultanții selectați vor produce următoarele livrabile:

  1. Raportul de analiză a literaturii de specialitate. Consultantul/consultanții va/vor realiza o analiză a literaturii de specialitate care a analizat costul (costurile) excluderii educaționale din diverse perspective: o privire de ansamblu asupra metodologiilor utilizate pentru evaluarea costurilor excluziunii, luând în considerare avantajele și dezavantajele în contextul populației de etnie romă, costurile de productivitate produs de fiecare an suplimentar de studii, costul fiscal, veniturile generate de fiecare an suplimentar de studii etc. În mod concret, vor fi examinate sursele bibliografice care au analizat separat câștigurile sau pierderile (din punct de vedere al veniturilor, bunăstării, etc.) legate de un anumit nivel de educație în cazul romilor vs. non-romilor. Principalele abordări metodologice utilizate până în prezent în domeniu vor fi evidențiate în această etapă.
  2. Metodologia de evaluare a costurilor excluziunii educaționale a romilor. Consultantul/consultanții va/vor proiecta și dezvolta o metodologie care va permite evaluarea și identificarea costurilor pe o anumită perioadă de timp (cu accent pe următorii 5-10-20 de ani) care decurg din faptul că romii nu ating nivelul minim de educație obligatorie stabilit prin lege, precum și învățământul superior/învățământul terțiar. Metodologia va fi elaborată prin consultare cu reprezentanții REF. Se va avea în vedere că metodologia trebuie să ofere un model de analiză aplicabil și fezabil folosind datele statistice oficiale existente (fără colectarea de noi date sociale) – chiar dacă acest lucru nu înseamnă identificarea exhaustivă a costurilor derivate din excluderea educațională a romilor. Limitările metodologiei și opțiunile de extindere a gradul de cuprindere a consecințelor derivate din excluderea educațională a romilor (inclusiv prin colectarea de date noi) vor fi prezentate și discutate ca parte a metodologiei.
  3. Implementarea și aplicarea metodologiei în cazurile României și Slovaciei, care va avea drept rezultat întocmirea unui raport. În acest proces pot fi utilizate statistici oficiale disponibile la EUROSTAT sau Institutul Național de Statistică, precum baza de date AMIGO. În acest scop, va fi dezvoltată o aplicație de lucru într-un program informatic specific (Excel și SPSS) care va permite estimarea costurilor (sau pierderilor) rezultate din excluderea educațională a cetățenilor romi (neparticiparea unui anumit procent din cetățenii romi în învățământul obligatoriu, având în vedere numărul de ani de învățământ, ciclurile de învățământ finalizate etc.) prin introducerea datelor de intrare în câmpuri specifice. Pentru a facilita analiza în SPSS, va fi inclusă sintaxa SPSS împreună cu o anexă metodologică.

Forma finală a metodologiei de evaluare a costurilor excluderii educaționale a romilor utilizată trebuie să obțină acordul reprezentantului REF.

Pentru a obține datele necesare pentru aplicarea metodologiei de evaluare a costurilor excluziunii educaționale a persoanelor de etnie romă, REF poate însoți consultantul/ii, la cerere, la instituțiile relevante (cum ar fi Institutul Național de Statistică[1], Comisia Națională pentru Strategie și Prognoză[2] etc.). Acest lucru va asigura faptul că datele obținute sunt fiabile și exacte în scopul efectuării analizei.

Raportul final de evaluare a costurilor excluziunii educaționale a romilor, întocmit de consultant/i, va trebui să obțină acordul reprezentantului REF. Acest lucru este necesar pentru a ne asigura că metodologia și analiza utilizate sunt în concordanță cu abordarea și standardele REF și că concluziile raportului sunt solide și fiabile.

Reprezentantul (reprezentanții) REF va (vor) analiza raportul și va (vor) oferi feedback și recomandări consultantului/consultanților pentru a se asigura că raportul îndeplinește standardele cerute.

Consultantul trebuie să posede următoarele calificări:

Persoanele care se identifică ca romi și care îndeplinesc profilul și cerințele menționate mai sus sunt încurajate să aplice.

Cum să aplicați:

Candidații calificați sunt invitați să trimită scrisoarea de intenție și CV-ul (ambele în limba engleză), o propunere de buget și datele de contact a trei persoane pentru referințe.

Termenul limită de depunere a aplicației este 10 iulie 2023, prin e-mail la adresa: cristina.grigore@romaeducationfund.ro cu completând la subiect “REF Consultancy services – Developing a Methodology and Evaluation Tool to Assess the Socio-Economic Costs of Educational Exclusion of Roma in Romania and Slovakia” / „Servicii de consultanță REF – Dezvoltarea unei metodologii și a unui instrument de evaluare în scopul evaluării costurilor socio-economice ale excluderii educaționale a romilor în România și Slovacia”.

Din păcate, din cauza unui număr mare de aplicații, REF nu se află în poziția de a putea răspunde fiecărui solicitant individual. Vă rugăm să rețineți că numai candidații selectați vor fi contactați pentru primul interviu.

***

Activitatea actuală face parte din proiectul SHAPYR – Shaping Academic Employment Skills for Young Roma implementat de Roma Education Fund România cu sprijinul financiar al Fundațiilor VELUX.

[1] https://insse.ro/cms/en/content/population

[2] https://cnp.ro/?lang=en

Stay connected

Initial Founders

The World Bank

An international financial institution that provides loans and grants to the governments of low- and middle-income countries for the purpose of pursuing capital projects.
The World Bank

Open Society Foundations

Financially supports civil society groups around the world, with the stated aim of advancing justice, education, public health and independent media.
Open Society Foundations