Donate

Subvenții pentru mini-proiecte în școlile din Mureș

În anul școlar 2019-2020, Fundația Roma Education Fund Romania a acordat 50 de subvenții cadrelor didactice din proiectul Educație formală și non-formală pentru dezvoltare durabilă în regiunea Centru, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.  Această măsură de sprijin a fost alocată doar cadrelor didactice care au depus mini-proiecte și care au respectat criteriile de selecție.

“Mini-proiectele care au primit sprijin financiar pentru implementare au inclus activități prin care cadrele didactice au pus în aplicare competențele obținute în cadrul programelor de formare susținute, încă de la începutul proiectului, de specialiștii REF Romania. În funcție de câteva criterii foarte clare de evaluare – relevanța, eficacitatea, sustenabilitate, posibilitatea de a replica mini-proiectele – cele 50 de subvenții au fost utilizate pentru achiziționarea de materiale didactice, rechizite, jocuri interactive și educaționale, cărți, materiale necesare pentru diferite activități dedicate unor zile speciale, ca Ziua Copilului, Școala Altfel etc.”, explică Alexandru Zamfir, expert în măsuri de sprijin.

La Școala Gimnazială din Deaj, cu structurile sale din comunitățile Ceuaș și Hărănglab, 21 de cadrele didactice au obținut subvenții pentru implementarea unor mini-proiecte prin care au organizat expoziții de desene, concursuri sportive, cursuri de gătit, activități surpriză pentru elevi.  Una dintre aceste cadre didactice este educatoarea Gizella Loghin. Ea a organizat un concurs de desen cu copilașii din clasa ei de la Grădinița Ceuaș. Doamna educatoare a achiziționat din subvenție materiale și rechizite pentru competiție. A oferit aceste materiale copiilor iar aceștia, alături de părinți și bunici, și-au desenat acasă lucrările. La final, Gizella a organizat o expoziție pe holurile grădiniței.

Bocskai Emőke, profesor în învățământul primar la Școala Gimnazială „Teleki – Domokos” din Gornești, a achiziționat pentru clasa sa un aparat de laminat hârtie „extrem de folositor, mai ales în condițiile actuale în care pe holurile școlii s-a intervenit în repetate rânduri cu dezinfectanți sub formă de pulverizatori care pot afecta planșele”, mărturisește Emőke. Pe lângă aparatul de laminat hârtie, au fost achiziționate și materiale pentru desen și pictură care au fost folosite în cadrul unui workshop. „Activitatea a avut menirea de a motiva și dezvolta creativitatea, spiritul de creație, simțul estetic al elevilor, precum și reducerea stresului aducând o alinare și un sentiment de reușită, succes personal prin expoziția de lucrări și evaluările ei prin comentarii în mediul online.

Alte materiale care au fost achiziționate de către cadrele didactice din școlile care fac parte din program și care s-au înscris cu mini-proiecte: dicționare, cărți de povești, caiete, truse de geometrie, jocuri educative de tip „board games” (Dixit, Story cubes, Activity junior etc.), materiale destinate activităților sportive sau materiale pentru amenajarea curților interioare ale grădinițelor.

În anul școlar 2020-2021 alte 50 de subvenții vor fi acordate cadrelor didactice care vor depune mini-proiecte. Sesiunea de înscriere va începe în luna septembrie 2020.

Proiectul „Educație formală și non-formală pentru dezvoltare durabilă în regiunea Centru” (cod MySmis 2014: 106443) este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Se desfășoară în perioada 11 aprilie 2018 – 10 aprilie 2021. Prin acest proiect, Fundația REF Romania oferă servicii educaționale de calitate unui număr de 820 de copii din 7 școli din România de la nivelul regiunii de dezvoltare Centru.

Stay connected

Initial Founders

The World Bank

An international financial institution that provides loans and grants to the governments of low- and middle-income countries for the purpose of pursuing capital projects.
The World Bank

Open Society Foundations

Financially supports civil society groups around the world, with the stated aim of advancing justice, education, public health and independent media.
Open Society Foundations