Donate

Tabără la mare organizată de Grupul de Inițiativă Locală din Valea Moldovei

Grupul de Inițiativă Locală (GIL) din Valea Moldovei, județul Suceava – creat în cadrul proiectului “Conectat la educație – abordare integrată pentru copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate” (cod MySmis 138823) – a organizat pentru elevii de la Școala Gimnazială Valea Moldovei o tabără la mare. Activitatea, care e parte a Planului de acțiune locală, a avut loc în  luna iulie la Costinești.

“Au participat 29 de elevi și 4 însoțitori. Copiii au fost selectați pe baza rezultatelor la învățătură, urmârind astfel atât încurajarea copiilor pentru a obține rezultate bune la învățătură, cât și reducerea absenteismului, și, desigur, o mai bună colaborare a școlii cu părinții și autoritățile locale. Toți participanții sunt copii care nu au ieșit din perimetrul județului. Cu această ocazie, ei au învățat să colaboreze unul cu celălalt, să se ajute reciproc în situații mai dificile, să fie înțelegători și empatici unii cu ceilalți și să se accepte reciproc ținând cont de faptul că provin din diferite medii sociale” – explică facilitatorul comunitar REF Romania, Simirea Elena Meda.

Fotografie de pe pagina de Facebook a directoarei Școlii Gimnaziale Valea Moldovei, doamna Elena Geamăn

Inițiatorul taberei a fost chiar primarul comunei, Floriștean Romică Nicolae, care face parte din GIL alături de directoarea școlii Gimnaziale Valea Moldovei, doamna Elena Geamăn, de Marina Nicolae – mediator școalar – de Alexandru Aluculesei – preotul paroh Parohia Valea Moldovei- de Angela Lupescu – inspector asistență socială în cadrul Primăriei Valea Moldovei – de Gina Popescu – asistent medical – de Paraschiva Timu, părinte de Andreea Plaiu – mediator sanitar – de Constantin Simirea – preot paroh la Prohia Mironu – de Ciobanu Constantin, șeful postului de poliție din Valea Moldovei.

Tabără a fost finanțată integral din sursele proprii ale Consiliului Local Valea Moldovei, contribuție asumată prin Planul de acțiune locală al școlii.

“Grupurile de Inițiativă Locală au fost înființate în fiecare dintre cele cinci localități în care lucrăm în acest proiect. Am urmărit ca prin acestea să identificăm soluții sustenabile în localitățile proiectului, prin crearea cadrului de mobilizare locală, astfel încât să putem aborda în mod coerent nevoile existente la nivelul fiecărei comunități. Fiecare GIL este format, în principal, din reprezentanții școlilor, părinți, APL, persoane semnificative din comunitate dornice să se implice. Felicit inițativa Grupului de Inițiativă Locală -Valea Moldovei, un exemplu concret prin care se demonstrează că acolo unde dorința, voința și factorii de decizie se unesc, se pot face lucruri frumoase” – Irinel Ștefan, expert mobilizare comunitară.

Proiectul “CONECTAT la educație – abordare integrată pentru copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate” – cod MySmis 138823 – este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Stay connected

Initial Founders

The World Bank

An international financial institution that provides loans and grants to the governments of low- and middle-income countries for the purpose of pursuing capital projects.
The World Bank

Open Society Foundations

Financially supports civil society groups around the world, with the stated aim of advancing justice, education, public health and independent media.
Open Society Foundations