Donate

Conferința trinațională la București

Posted on September 26, 2022 by Claudia Craiu

Conferința trinațională se adresează doar tinerilor din Bulgaria, Germania și România implicați în proiectul “Primul congres trinațional”, care a început în luna iulie 2022. Proiectul urmărește să promoveze mobilitatea pentru învățare în rândul tinerilor preocupați de societățile din care provin și de actualitatea europeană, tineri dornici să acționeze ca un catalizator care să producă schimbări structurale, precum eliminarea, la nivel european, a discriminării și a excluziunii.


Traineri:

• Steffen Moor (Germania), regizor de teatru și trainer specializat în activități cu tinerii
• Leonie Herrmann (Germania), asistent social cu o vastă experiență în activități destinate tinerilor
• Asen Karagiozov (Bulgaria), președintele organizației Youth Club
• Alexandru Zamfir (România), expert educațional și coordonatorul proiectului din partea REF Romania
• Luiza Medeleanu (România), expert educațional REF Romania

În cadrul conferinței, cei 25 de tineri vor avea zilnic ateliere și activități speciale care le vor oferi posibilitatea de a se dezvolta și a deprinde aptitudini necesare în prezent, precum public speaking, time management, leadership, etc. Activitățile sunt dezvoltate în jurul conceptului de “joc de rol”.

“Scopul întâlnirilor, pe lângă cunoștere, dezbatere și activități de team building este ca, în final, tinerii să dezvolte împreună o serie de măsuri pentru o Europă incluzivă, un spațiu în care fiecare să se simtă reprezentat și valorizat cultural, astfel încât, oriunde ar merge să se simtă acasă” – Alexandru Zamfir, coordonatorul proiectului.

Proiectul este finanțat de administrația locală din Dortmund, Germania și de programul Uniunii Europene ERASMUS+. Este implementat de GrünBau gGmbH din Germania, Youth Club Stolipinovo din Bulgaria și Roma Education Fund Romania.

REF Romania implementează proiectul “Educație Egală – Împreună pentru copii” (ID-150220)

Posted on September 14, 2022 by Claudia Craiu

Comunicat de presă

Proiectul “Educație Egală – Împreună pentru copii” (SIPOCA 898/MySMIS2014+ 150220) este implementat de Fundația Roma Education Fund Romania, în calitate de solicitant, în parteneriat asociativ cu Primăria Gornești și Școala Gimnazială Teleki Domokos din Gornești, jud. Mureș. Este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Valoarea totală a proiectului este de 400.341,67 de lei iar valoarea cofinanțării este de 392.334, 83 de lei. Proiectul, început pe pe 27 iulie 2022, se va deșfășura pe o perioadă de 12 luni, până pe 26 iulie 2023.

Obiectiv principal urmărește dezvoltarea capacității organizațiilor neguvernamentale din domeniul educației de a colabora cu instituțiile administrației publice din România în formarea politicilor publice referitoare la reducerea inegalităților școlare și accesul la o educație egală pentru grupuri vulnerabile.

Vor fi implicate 100 de persoane, dintre care grupul țintă este format din minumum 30 de experți din cadrul organizațiilor nonguvernamentale, la care se adaugă persoane din rândul autorităților și instituțiilor publice, pentru care se va ține cont să existe o distribuție echitabilă și echilibrată, din fiecare categorie, niveluri de implicare, gen, apartenență etnică. Se vor mai adăuga, după caz, alte persoane din următoarele categorii de grup țintă eligibil:

Pentru atingerea obiectivelor specifice ale proiectului, recrutarea și implicarea grupului țintă se va realiza gradual și la niveluri diferite, în funcție de activitățile în care vor fi implicați participanții.

Proiectul are trei obiective specifice:

O.S.1: Implementarea unui program de identificare, monitorizare, analiză și propuneri de îmbunătațire a  politicilor publice din România din perspectiva reducerii inegalității școlare.

O.S.2: Dezvoltarea competențelor cheie pentru 30 membri ONG din domeniul educației de la nivel local, regional și national, de a elabora propuneri de îmbunătățire a politicilor publice în domeniul egalității de șanse în educație pentru grupuri vulnerabile.

O.S.3: Organizarea și consolidarea cadrului partenerial pentru dezvoltare locală in domeniul egalității de șanse în educație la nivelul institutiilor publice de la nivel local, regional și central

Printre rezultatele finale ale proiectului menționăm:

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să o contactați pe Andreea Nedelcu, manager de proiect, la numărul de telefon 021. 2000.600 sau pe adresa de mail  andreea.nedelcu@romaeducationfund.ro.

“Conectat la educație” | cod MySmis 138823 | Comunicat de presă

Posted on August 2, 2022 by Claudia Craiu

Fundația Roma Education Fund Romania a început implementarea proiectului “Conectat la educație – abordare integrată pentru copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate”, cod MySmis 138823, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman. Acesta se va derula pe o perioadă de 32 de luni.

Scopul proiectului este de a oferi suport educațional individualizat și sprijin psiho-social în vederea stimulării participării la educație pentru 270 de copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate din comunități aferente regiunilor Nord-Est și Centru prin intervenții integrate de învățare formală, non-formală și informală la nivelul educației și dezvoltării.

Grupul țintă este format din 270 de preșcolari și elevi din învățământul primar și gimnazial, din care cca 30 vor fi preșcolari, 120 elevi de nivel primar iar 120 vor fi elevi de nivel gimnazial. Dintre aceștia 50% sunt copii de etnie romă iar minimum 20% din numărul total sunt din mediul rural. În același timp, 130 de părinți, tutori, persoane care au în grijă acești copii fac parte din grupul țintă a proiectului.

În perioada mai 2021 – mai/iunie 2022, echipa REF Romania a lucrat cu 158 de elevi de la Școala Gimnazială Valea Moldovei din jud. Suceava, Școala Gimnazială “Ovid Densusianu” din Făgăraș, jud. Brașov, Școala Gimnazială “Al.I. Cuza” din jud Iași, Școala Gimnazială Beica de Jus și Școala Gimnazială Deaj din jud. Mureș.

Printre rezultatele parțiale ale proiectului în acest prim an de implementare (mai 2021 – iunie 2022) enumerăm:

Prin activitățile propuse și rezultatele urmărite, proiectul va contribui la creșterea accesului la învățământ al copiilor și elevilor din medii cu probleme social-economice, afectați de o criză n dezvoltarea lor psiho-cognitivă dar și la creșterea capacității administrative a școlilor și, implicit, a instituțiilor incluse în proiect, care vor deveni astfel modele de bună practică în dezvoltarea și implementarea sistemului educțional incluziv integrat la nivel de unitate școlară.

Printre rezultatele previzionate din proiect menționăm:


Proiectul “CONECTAT la educație – abordare integrată pentru copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate” – cod MySmis 138823 – este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Conținutul acestui material nu reprezintă, în mod obligatoriu, poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelalte program cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro. Valoarea totală a proiectului este 4.692.557,43 lei, iar valoarea cofinanțării UE este 3.988.673,80 lei.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să o contactați pe Ionela Cristea, Director de programe, 021. 2000. 600, ionela.cristea@romaeducationfund.ro.

Primul congres trinațional al tinerilor, workshop în Bulgaria

Posted on July 29, 2022 by Claudia Craiu

Care este viitorul Europei în viziunea tinerilor? Obținem răspuns la această întrebare alături de partenerii noștri GrünBau gGmbH din Germania și Youth Club din Bulgaria în cadrul proiectului “Primul congres trinațional”, care a început în luna iulie 2022.

Șapte tineri din România participă în perioada 25 iulie – 4 august 2022 la prima întâlnire din cadrul proiect. La workshopul care are loc în Bulgaria participă atât tineri din țara gazdă, cât și tineri din Germania. Grupul din România este coordonat de Alexandru Zamfir, expert educațional în cadrul fundației.

“Acest schimb de experiență între tinerii din cele trei țări implicate în proiect urmărește să identifice interesele lor comune în context european. Scopul întâlnirilor, pe lângă cunoștere, dezbatere și activități de team building este ca, în final, tinerii să dezvolte împreună o serie de măsuri pentru o Europă incluzivă, un spațiu în care fiecare să se simtă reprezentat și valorizat cultural, astfel încât, oriunde ar merge să se simtă acasă” – Alexandru Zamfir, coordonatorul proiectului.

În cadrul proiectului inițiat de GrünBau gGmbH din Germania vor avea loc trei întâlniri cu 27 de tineri, evenimente ce se vor derula în Bulgaria (25 iulie – 4 august 2022), în România (26 septembrie – 4 octombrie) și în Belgia (februarie 2023).


“În etapa a doua a proiectului, ne propunem să colectăm ideile tinerilor și măsurile propuse de ei într-o broșură pe care tot ei o vor prezenta reprezentaților din Consiliul Europei de la Bruxelles pentru a împărtăși cu aceștia viziunea lor despre viitorul Europei. Proiectul urmărește să promoveze mobilitatea pentru învățare în rândul tinerilor preocupați de ce se întâmplă în societățile lor și în Europa și să acționeze ca un catalizator care să producă o reducere la nivel european a discriminării și excluziunii” – Alexandru Zamfir.

Proiectul “Primul Congres Trinațional” este finanțat de administrația locală din Dortmund, Germania.

„Azi învăț, mâine lucrez” | cod MySMIS 148454 | Comunicat de presă

Posted on July 25, 2022 by Claudia Craiu

Fundația Roma Education Fund Romania a început în iulie 2021 implementarea proiectului “Azi învăț, mâine muncesc” – cod MySMIS 148454, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman. Proiectul se va derula pe o perioadă de 30 de luni.

Scopul proiectului este de a crește calitatea forței de muncă și, în special, a celei reprezentate de tinerii care nu au un loc de muncă, nu beneficiază de educație sau de formare – inclusiv a celor aflați în risc de excluziune socială – și de tinerii din comunitățile marginalizate – tinerii NEETs – prin facilitarea accesului la programe de suport și tranziție către piața muncii, persoane care locuiesc în comunități aferente regiunilor Nord-Est și Centru.

Grupul țintă este format din 412 tineri NEETs, șomeri cu vârste între 16 – 29 ani, care beneficiază de măsuri de reîntoarcere în sistemul educațional prin programe de tip “A Doua Șansă” (ADS). Dintre aceștia, 125 vor fi tineri de etnie romă iar cel puțin 85 din totalul grupului țintă vor proveni din mediul rural.

În perioada octombrie 2021 – mai/iunie 2022, echipa fundației REF Romania a derulat programe de tip  „A Doua Șansă” (ADS) pentru învățământ primar și secundar inferior în Școala Gimnazială Dumbrăvioara, Școala Gimnazială Ernei, Liceul Tehnologic Vasile Nedea din Deda și la Școala Gimnazială Beica de Jos, toate din județul Mureș. Din mai 2022, alte trei școli au intrat în proiect, în prezent activitățile derulându-se în Liceul Tehnologic Vasile Netea din Deda și Școala Gimnazială Beica de Jos, din jud. Mureș, Școala Gimnazială nr.2 din Botoșani, Școala Gimnazială nr.2 din Zărnești și Școala Gimnazială Vistea de Jos din jud. Brașov.

Printre rezultatele parțiale ale proiectului în acest prim an de implementare (iulie 2021 – iunie 2022) enumerăm:

În toate cele patru școli în care s-au derulat programe ADS în această perioadă au fost înființate Centre de Informare, Consiliere și Sprijin (CICS) pentru facilitarea comunicării și pentru furnizarea de sprijin. Fiecare CICS a fost echipat cu tablete pentru beneficiari și consumabile.

După un an de la demararea proiectului Azi învăț, mâine muncesc avem beneficiari care au fost implicați în programe ADS care le-au oferit oportunitatea de a-și completa sau finaliza studiile. Mai mult, ei au beneficiat de un pachet de servicii de consiliere care le-a oferit mai multe perspective pe zona de angajabilitate și i-a pregătit pentru piața muncii și pentru provocările întâmpinate în identificarea unui loc de muncă potrivit” – Cristina Grigore, coordonator al programului de servicii de  consiliere.

Printre rezultatele finale ale proiectului menționăm:

***

Proiectul „Azi învăț, mâine muncesc” – cod MySMIS 148454 –este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Conținutul acestui material nu reprezintă, în mod obligatoriu, poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelalte program cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro. Valoarea totală a proiectului este 4.838.470,06 lei, iar valoarea cofinanțării UE este 4.112.699,54  lei.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să o contactați pe Ionela Cristea, Director de programe, 021. 2000. 600, ionela.cristea@romaeducationfund.ro.

„Construiește-ți propriul viitor prin educație” | cod MySMIS 146032 |Comunicat de presă

Posted on July 20, 2022 by Claudia Craiu

Fundația Roma Education Fund Romania a început în iulie 2021 proiectul Construiește-ți propriul viitor prin educație – cod MySMIS 146032 – cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman. Acesta se va derula pe o perioadă de 30 de luni.

Scopul proiectului este de a crește calitatea forței de muncă și, în special, a celei reprezentate de tinerii care nu au un loc de muncă, nu beneficiază de educație sau de formare – inclusiv a celor aflați în risc de excluziune socială – și de tinerii din comunitățile marginalizate – tinerii NEETs – prin facilitarea accesului la programe de suport și tranziție către piața muncii, persoane care locuiesc în comunități aferente regiunilor Sud-Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest.

Grupul țintă este format din 412 tineri NEETs, șomeri cu vârste între 16 – 29 ani, care beneficiază de măsuri de reîntoarcere în sistemul educațional prin programe de tip “A Doua Șansă” (ADS). Dintre aceștia, 125 vor fi tineri de etnie romă iar cel puțin 85 din totalul grupului țintă vor proveni din mediul rural.

În perioada octombrie 2021 – mai/iunie 2022, echipa fundației REF Romania a derulat programe de tip  „A Doua Șansă” (ADS) pentru învățământ primar și secundar inferior în  Școala Gimnazială Gruia din jud. Mehedinți, în Școala Gimnazială Ciucurova din jud. Tulcea și în Școala Profesională “Hortensia Papadat Bengescu” Ivești, Școala Gimnazială Nr. 1 Drăgănești și Școala Gimnazială nr. 1 Barcea din jud. Galați. Din luna mai 2022, alte două școli au intrat în proiect: Școala  Gimnazială Izbiceni și Școala Gimnazială Scărișoara din jud. Olt.

Printre rezultatele parțiale ale proiectului în acest prim an de implementare (iulie 2021 – iunie 2022) enumerăm:

“Primul an de implementare nu a fost deloc ușor având în vedere grupul țintă al proiectului, adică tinerii NEETs din comunități defavorizate, și provocările cu care se confruntă aceștia. Motivația beneficiarilor de a intra în programele ADS este diferită de la comunitate la comunitate. Unii doresc să-și finalizeze studiile pentru a-și găsi un loc de muncă mai bun, alții vor să obțină permisul de conducere. În unele comunități, tinerii își doresc să poată accesa granturi în domeniul agricol pentru a-și dezvolta astfel propria afacere. Oricare ar fi visul beneficiarilor noștri, prin programul ADS sperăm să-l aducem cât mai aproape de realitate” – Monica Călin, expert tehnic în cadrul proiectului.

Începând cu luna mai 2022, proiectul se desfășoară în patru școli – Școala Gimnazială Ciucurova, jud. Tulcea, Școala Profesională “Hortensia Papadat Bengescu” Ivești, jud. Galați, Școala  Gimnazială Izbiceni și Școala Gimnazială Scărișoara din jud. Olt – urmând să fie identificate alte instituții școlare.

Printre rezultatele finale ale proiectului menționăm:

***

Proiectul Construiește-ți propriul viitor prin educație – cod MySMIS 146032 –  este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Conținutul acestui material nu reprezintă, în mod obligatoriu, poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelalte program cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro. Valoarea totală a proiectului este 4.801.835,55 lei, iar valoarea cofinanțării UE este 4.417.688,72 de lei.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să o contactați pe Ionela Cristea, director de programe REF Romania, la numărul 021. 2000. 600 sau pe adresa ionela.cristea@romaeducationfund.ro

REF și Teach for Romania dezvoltă programul de formare pentru cadrele didactice

Posted on May 11, 2022 by Claudia Craiu

Teach for Romania și Roma Education Fund dezvoltă programul de formare pentru cadrele didactice, „Segregare pe minus, diversitate pe plus – Educație de la egal la egal”, având la bază componente ce sunt necesare incluziunii și vin în completarea curricumului național.

Prima sesiune de formare a celor 14 profesorilor Teach for Romania a avut loc în luna aprilie și abordează tematica incluziunii, segregării și a rasismului. Cursul a fost susținut de Andreea Buzec (expert educațional) și Ana-Maria Grădinariu (instructional designer Teach for Romania), avându-i alături pe Luiza Medeleanu (expert educațional Roma Education Fund), Alexandru Zamfir (Responsabil dezvoltare materiale educaționale Roma Education Fund), Claudiu Grigore (content designer Teach for Romania), Andrei Bărbos și Adrian Dumitrescu (profesori-ucenici program).

Mai multe informații și fotografii AICI

Stay connected

Initial Founders

The World Bank

An international financial institution that provides loans and grants to the governments of low- and middle-income countries for the purpose of pursuing capital projects.
The World Bank

Open Society Foundations

Financially supports civil society groups around the world, with the stated aim of advancing justice, education, public health and independent media.
Open Society Foundations