Donate

Transformăm educația pentru viitorul copiilor

Proiectul ”EDUCAȚIE EGALĂ – Împreună pentru copii” MySMIS: 150220

Într-o lume în continuă schimbare, asigurarea unei educații egale și de calitate pentru toți copiii reprezintă o prioritate esențială. Proiectul EDUCAȚIE EGALĂ – Împreună pentru copii, a reprezentat un efort semnificativ pentru a aduce schimbări pozitive în sistemul educațional, având ca perioadă de implementare iulie 2022 – iulie 2023. Prin intermediul unor activități cuprinzătoare, proiectul a urmărit să aducă îmbunătățiri în domeniul educației în România.

Activitatea 1: Management și Coordonare

În cadrul acestei activități, s-a dezvoltat un plan solid de monitorizare și evaluare internă a activităților proiectului. De asemenea, s-au pus în aplicare proceduri esențiale, cum ar fi raportarea în cadrul proiectului, normele privind prelucrarea datelor cu caracter personal și achizițiile publice. Aceste măsuri au asigurat o gestionare eficientă a resurselor și au pus bazele unei coordonări eficace a proiectului.

Activitatea 2: Monitorizarea Politicilor Publice

Această activitate a avut ca scop identificarea și monitorizarea politicilor publice actuale în domeniul educației. Prin intermediul metodologiei de implementare a sistemului de monitorizare, au fost realizate 3 rapoarte de monitorizare a politicilor publice în domeniul educației. Politicile educaționale inovatoare au fost dezvoltate pentru a reduce abandonul școlar și a îmbunătăți rezultatele participării școlare și a fost stabilit un chestionar privind direcția de politică publică în domeniul educației pentru reducerea inegalităților de șanse școlare. De asemenea, au fost propuse inițiative de politică publică și surse de finanțare în cadrul PNRR, pentru a sprijini educația ca motor al dezvoltării României.

Activitatea 3: Implicarea Comunității

Implicarea comunității este esențială pentru succesul proiectelor educaționale. Grupul de Lucru Local a fost înființat conform unei metodologii bine definite. S-au desfășurat întâlniri periodice pentru a discuta și planifica acțiuni relevante. Grupul Consultativ în Educație al Comunei Gornesti a fost, de asemenea, activ în acest proces, aducând perspective valoroase în dezvoltarea programelor educaționale.

Activitatea 4: Dezvoltarea Competențelor

O parte crucială a proiectului a constat în specializarea grupului țintă în domenii relevante pentru măsurile educaționale. Au fost organizate 3 cursuri de formare pentru participanți. Acestea au acoperit domenii variate, de la capacitarea monitorizării riscului de părăsire timpurie a școlii și managementul intervenției și a gestionării PTS, până la promovarea interculturalității în mediul școlar. Metodologia de curs, agendele, documentele de înscriere și alte materiale au fost pregătite pentru a asigura succesul acestor cursuri.

Activitatea 5: Vizibilitate și Diseminare

Pentru a asigura că rezultatele proiectului ajung la un public cât mai larg, s-au realizat materiale de informare și promovare. A fost pregătit un număr de 30 de postere, un roll-up, 100 de pliante, 100 de pixuri și 100 de mape. Mai mult, evenimentele de diseminare au adus proiectul în atenția comunității. Conferința finală de proiect a reprezentat o oportunitate de a evidenția realizările și impactul proiectului.

Rezultate și Impact

Proiectul ”EDUCAȚIE EGALĂ – Împreună pentru copii” a adus rezultate semnificative. 49 de participanți din ONG-uri și parteneri sociali au fost certificați, depășind numărul asumat de 30. Un parteneriat funcțional între ONG-uri/parteneri sociali și autoritățile locale a fost realizat, îndeplinind obiectivul asumat. De asemenea, 3 rapoarte de monitorizare a politicilor publice au fost elaborate, respectând obiectivele stabilite. Activitățile de diseminare au atins ținta, cu 3 evenimente planificate și realizate.

În total, 113 persoane au fost implicate în activitățile proiectului, depășind cu succes ținta asumată în proiect de 100 participanți. De asemenea, o strategie de dezvoltare locală în serviciile educaționale a fost elaborată și implementată, având un impact semnificativ asupra comunității. Cele 3 cursuri de formare au fost un succes, asigurând creșterea competențelor participanților.

În final, s-a demonstrat că prin eforturi concentrate, colaborare și implicarea activă a comunității, se pot aduce îmbunătățiri semnificative în domeniul educației. Rezultatele obținute au reprezentat o bază solidă pentru crearea unui mediu educațional mai echitabil și de calitate în România.

Proiectul “Educație Egală – Împreună pentru copii” (SIPOCA 898/MySMIS2014+ 150220), implementat de Fundația REF Romania, în calitate de solicitant, în parteneriat asociativ cu Primăria Gornești și Şcoala Gimnazială „Teleki Domokos”, jud. Mureș este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Pentru Propuneri POLITICI PUBLICE, click AICI

Pentru detalii legate livrabile, rezultate și indicatorii din proiect accesați documentul din link-ul de mai jos:

Livrabile_rezultate_indicatori_150220
Stay connected

Initial Founders

The World Bank

An international financial institution that provides loans and grants to the governments of low- and middle-income countries for the purpose of pursuing capital projects.
The World Bank

Open Society Foundations

Financially supports civil society groups around the world, with the stated aim of advancing justice, education, public health and independent media.
Open Society Foundations